Cisco webinar - Events comtradesi
logo
logo

Novi nivo sigurnosti savremenih Data centara

ONLINE vebinar

Datum: 24. april 2020. godine

Vreme početka: 10.00h

• Predstavljanje Comtrade tima
- Kompanija, portfolio, networking tim, reference

• Firepower arhitektura u Data Centru
- Upravljanje i monitoring Firepower uređaja
- Napredne tehnike filtriranja i inspekcije
- API automatizacija

• Stealthwatch & ACI u Software-defined Data Centru
- Osnovni pojmovi, implementacija Cisco ACI
- Stealthwatch deployment opcije
- Poboljšanje vidiljivosti i kontrola incidenata kroz Stealthwatch

• Integracija ISE sa Cisco security portfoliom u cilju zastite Data Centar infrastructure i servisa
- Osnovne i napredne funkcionalnosti
- Implementacija TrustSec
- pxGrid integracija sa Stealthwatch i Firepower