Uslovi korišćenja – Events comtradesi

USLOVI KORIŠĆENJA

 

PAŽNJA: KORIŠĆENJE OVOG WEBSITE-A UKAZUJE DA STE PROČITALI, SHVATILI I PRIHVATILI OVE USLOVE KORIŠĆENJA (U NASTAVKU ‘’USLOVI KORIŠĆENJA’’), DA STE PRISTALI DA BUDETE OBAVEZANI NJIMA I DA POSTUPATE U SKLADU SA SVIM VAŽEĆIM ZAKONIMA I PROPISIMA. UKOLIKO NE PRIHVATATE OVE USLOVE KORIŠĆENJA NE KORISTITE OVAJ WEBSITE.
Comtrade System Integration d.o.o. Beograd može izmeniti ove Uslove korišćenja u svakom trenutku ažuriranjem ove stranice. Preporučujemo da sa vremena na vreme posetite ovu stranicu kako biste se upoznali sa trenutno važećim Uslovima korišćenja imajući u vidu da ste njima vezani. Određene odredbe ovih Uslova korišćenja mogu biti zamenjene izričitim pravnim obaveštenjima ili uslovima koji se nalaze na stranicama Website-a Comtrade System Integration d.o.o. Beograd.

 

Korišćenje ovog Website-a

Korišćenje ovog Website-a je regulisano ovim Uslovima korišćenja. Sadržaj koji se nalazi na ovom Website-u je zaštićen autorskim pravom i svako neovlašćeno korišćenje bilo kojih sadržaja sa ovog Website-a može povrediti autorsko pravo, pravo na žig i druga prava. Osim ako nije drugačije navedeno u pravnim obaveštenjima na ovom Website-u, Comtrade System Integration d.o.o. Beograd vas ovlašćuje da gledate, kopirate, štampate i preuzimate sadržaje sa ovog Website-a samo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u svrhu informisanja, pod uslovom da na svim kopijama sadržaja zadržite sva obaveštenja o autorskom i pravu vlasništva na originalnom sadržaju. Ne možete ni na koji način menjati sadržaj na ovom Website-u, reprodukovati ga ili ga javno objaviti, izvesti ili distribuirati ili ga koristiti u bilo koju javnu ili komercijalnu svrhu. Imajući u vidu svrhu zbog koje su ovi Uslovi korišćenja napravljeni, bilo kakva upotreba ovog sadržaja na bilo kom drugom Website-u ili umreženom kompjuterskom okruženju u bilo koju svrhu je zabranjeno. Bez obzira na prethodno navedeno, bilo koji softver i drugi sadržaj sa ovog Website-a koji je učinjen dostupnim za preuzimanje, pristupanje ili drugu upotrebu biće regulisan njegovim sopstvenim licencnim uslovima i obaveštenjima. Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova korišćenja, ovlašćenje da koristite ovaj Website će automatski prestati i u obavezi ste da odmah uništite svaki preuzeti ili odštampani sadržaj.

Izuzev onoga što je izričito ovde navedno ili na bilo kojoj drugoj stranici ovog Website-a, ništa što se nalazi na Website-u ne može se tumačiti tako da vam se dodeljuje bilo kakvo pravo ili licenca za korišćenje bilo kog prava intelektualne svojine koje se može naći na ovom Website-u, bilo implicitno ili na drugi način.

 

Korišćenje softvera

Ako preuzmete softver sa ovog Website-a (‘’Softver’’), korišćenje Softvera podleže licencnim uslovima iz Ugovora o licenci softvera koji prati ili je obezbeđen zajedno sa Softverom. Ne možete preuzeti ili instalirati Softver dok niste pročitali i prihvatili uslove iz Ugovora o licenci softvera.

Privatnost, zaštita podataka o ličnosti, kolačići i praćenje

Mi u Comtrade System Integration d.o.o. Beograd shvatamo da je privatnost važno pitanje za posetioce Website-a. Kako biste dobili sveobuhvatne informacije o privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti u vezi sa ovim Website-om, pogledajte našu Politiku privatnosti na stranici https://events.comtradeintegration.com/privacy-policy/.

Za informacije o korišćenju kolačića i praćenju korisnika na ovom Website-u pogledajte našu Politiku o kolačićima na stranici https://events.comtradeintegration.com/privacy-policy/.

 

Korisnički unosi

Bilo koji sadržaji, informacije ili druga komunikacija koju prenesete ili postavite na ovaj Website, ili Comtrade System Integration d.o.o. Beograd u vezi sa ovim Website-om, neće biti smatrani poverljivim i predmetom vlasništva (“Korisnički unosi”). Comtrade System Integration d.o.o. Beograd je jedini vlasnik svih Korisničkih unosa. Comtrade System Integration d.o.o. Beograd neće imati nikakvu obavezu bilo koje vrste u vezi sa Korisničkim unosima i biće slobodan da koristi Korisničke unose neograničeno u bilo koju svrhu (kao što je upotreba, reprodukcija, izmena, otkrivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje, itd.) i bez označavanja izvora. Comtrade System Integration d.o.o. Beograd može koristiti sadržaj Korisničkih unosa uključujući ali ne ograničavajući se na ideje, koncepte, znanje, iskustvo i tehnike, za bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda/usluga koje sadrže Korisničke unose, osim u slučaju izričite napomene posetioca da se Korisnički unosi smatraju poverljivim i/ili u slučaju izričite zabrane upotrebe Korisničkih unosa. Comtrade System Integration d.o.o. Beograd neće prodavati, deliti ili iznajmljivati Korisničke unose drugima na način koji je drugačiji od načina definisanog u ovim Uslovima korišćenja.

Zabranjuje vam se postavljanje ili prenos do ili od ovog Website-a bilo kog nezakonitog, pretećeg, klevetničkog, obscenog, pornografskog ili drugog materijala koji bi mogao kršiti bilo koji važeći zakon.

 

Linkovi ka drugim website-ovima

Linkovi ka website-ovima trećih lica koji se mogu naći na ovom Website-u predstavljaju samo pogodnost za vas. Comtrade System Integration d.o.o. Beograd nije pregledao stranice trećih lica, ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koji od ovih website-ova ili njihov sadržaj. Prema tome, Comtrade System Integration d.o.o. Beograd ne podržava niti daje bilo kakve izjave ili garancije u vezi sa njima, bilo kojim informacijama, softverom ili drugim proizvodima ili sadržajima koji se tamo mogu naći ili bilo kojim rezultatima koji mogu nastati njihovim korišćenjem. Ako odlučite da pristupite bilo kom website-u trećih lica koji je povezan sa ovim website-om, to činite isključivo na sopstvenu odgovornost.

 

Odricanje od odgovornosti

Sadržaji i usluge koji su učinjeni dostupnim na ovom Website-u su dati “takvi kakvi jesu” bez garancija bilo koje vrste, uključujući garancije o mogućnosti prodaje, prikladnosti za neku određenu svrhu ili garanciju da ne vređaju pravo intelektualne svojine. Sadržaji i usluge su samo informacije opšte prirode, koje nisu namenjene primeni na specifične okolnosti bilo kog konkretnog pojedinca ili pravnog lica i ne predstavljaju profesionalni savet. Comtrade System Integration d.o.o. Beograd ne garantuje tačnost i potpunost sadržaja ili usluga na ovom Website-u. Comtrade System Integration d.o.o. Beograd može u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja da izvrši izmene na sadržajima i uslugama na ovom Website-u ili na proizvodima i cenama opisanim u njima. Sadržaji i usluge na ovom Sajtu mogu biti zastareli i Comtrade System Integration d.o.o. Beograd se ne obavezuje da će ažurirati sadržaje i usluge na ovom Website-u. Informacije objavljene na ovom Website-u mogu se odnositi na proizvode, programe ili usluge koji nisu dostupne u vašoj zemlji. Konsultujte se sa Comtrade System Integration d.o.o. Beograd u vezi proizvoda, programa i usluga koje vam mogu biti dostupne.

 

Ograničenje odgovornosti

NI U KOM SLUČAJU COMTRADE SYSTEM INTEGRATION D.O.O. BEOGRAD, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI TREĆA LICA POMENUTA NA OVOM WEBSITE-U NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETU U VIDU IZGUBLJENE DOBITI, IZGUBLJENIH PODATAKA ILI PREKIDA U POSLOVANJU) NASTALU KAO POSLEDICA KORIŠĆENJA, NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA ILI REZULTATA KORIŠĆENJA OVOG WEBSITE-A, BILO KOJIH WEBSITE-OVA POVEZANIH SA OVIM WEBSITE-OM ILI SADRŽAJA, INFORMACIJA ILI USLUGA SADRŽANIH NA BILO KOM ILI SVAKOM TAKVOM WEBSITE-U, BILO ZASNOVANA NA GARANCIJI, UGOVORU, DELIKTU ILI BILO KOM DRUGOM PRAVNOM SHVATANJU I BILO DA JESTE ILI NISTE SAVETOVANI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE. AKO VAŠA UPOTREBA SADRŽAJA, INFORMACIJA ILI USLUGA SA OVOG WEBSITE-A ZA POSLEDICU IMA POTREBU ZA SERVISIRANJEM, POPRAVKOM ILI ISPRAVKOM OPREME ILI PODATAKA, VI SNOSITE SVE TROŠKOVE.

 

Nadležno pravo i sud

Ovaj Website i Uslovi korišćenja regulisani su pravom Republike Srbije. U slučaju da dođe do bilo kakvog spora, spor će biti rešavan od strane stvarno i mesno nadležnih sudova na teritoriji Republike Srbije.

 

Registrovani žigovi

Bilo koji nazivi, logoi, žigovi ili oznake usluga koje se pojavljuju na ovom Website-u su zaštićeni žigovi Comtrade System Integration d.o.o. Beograd, kompanija Comtrade grupacije i/ili drugih odnosnih vlasnika. Ne možete koristiti nijedan naziv, logo, žig ili oznaku usluge bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja njihovog zakonitog vlasnika.

Comtrade System Integration d.o.o. Beograd kontakt podaci

Ako imate bilo koje pitanje molimo vas da nas kontaktirate na neki od dole navedenih načina:

Comtrade System Integration d.o.o. Beograd
Savski nasip 7
11000 Beograd
Srbija
Telephone: + 381 11 2015 600
Email: security@comtrade.com