Microsoft Azure BiH pozivnica - Events comtradesi
logo
microsoft-logo

Modernizacija
data centra
uz Azure

18.03.2019.
10:00 – 15:00
Microsoft BiH
UNITIC Business Center
Tower A 21st floor
Fra Andjela Zvizdovica 1
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

AGENDA

10:00 - 10:30

Registracija za radionicu

10:30 - 10:45

Microsoft - uvod
Aleksandar Daić, Key Account
Manager, Comtrade

10:45 - 11:30

SAM
Marko Kavčić, SAM & Complliance
Lead Adriatic, Microsoft

11:30 - 12:00

Pauza

12:00 - 12:45

Azure
Oliver Nikolić, Services Consultant, Comtrade

12.45 – 13.15

Zatvaranje, pitanja i odgovori

13.15

Ručak