Novi alati za moderan stil poslovanja - Events comtradesi
comtrade logo
gold Microsoft

NOVI ALATI ZA MODERAN STIL
POSLOVANJA

Utorak, 13.03.2018.
9:30 – 13:00
Hotel Hilton,
Kralja Milana 35, Beograd

09:30 - 10:00

Registracija

10:00 - 10:30

„Jedno rešenje za bezbroj mogućnosti – Šta je Microsoft 365 i kako vam pomaže da unapredite poslovanje” Jovana Leković, Technology Solutions Professional Microsoft TSP)

10:30 - 11:00

„Tim koji pobeđuje– Saznajte kako da unapredite internu kolaboraciju uz Microsoft alate”, Jovana Leković, Technology Solutions Professional (Microsoft TSP)

11:00 - 11:15

Pauza za kafu

11:15 - 12:00

„Zbogom „gluvim telefonima“ – Kako firstline zaposleni mogu efikasnije da rade, komuniciraju i upravljaju vremenom uz Microsoft Staffhub, Jovan Milosavljević, Senior System Engineer, Comtrade System Integration

12:00 - 12:45

Ni na nebu ni na zemlji – Naše iskustvo tokom prelaska na cloud poslovanje“, Danilo Prodanovic, IT-Consultant / Systems Engineer, PRODYNA

12:45

Ručak

ROK ZA PRIJAVU JE ISTEKAO. HVALA