Power apps webinar - Events comtradesi
microsoft
logo

Power Apps –
Razvoj poslovnih aplikacija

ONLINE webinar
Datum: 19. maj 2020. godine u 11.00h

AGENDA

UVOD u Power Platform: Power Apps, Power Automate, Power BI
Kratka prezentacija Power platforme – koji alati su uključeni i na koji način kolaboriraju?

Power Platform vs konvencionalni custom development
Prednosti i ograničenja Power Apps platforme u odnosu konvencionalne programske jezike i okruženja.

Power Platform admin centar i razvojni framework
Administracija Power Platforme, kratak uvod u Power Apps razvojni framework; desktop vs model-driven aplikacije; tablet vs mobilne aplikacije; konektori.

DEMO:

Model aplikacije za upravljanje resursima
Brzi razvoj desktop aplikacije na bazi Excel dokumenta koji je lociran na One drive-u i integracija sa MS Teams.

QR-Barcode čitač i integracija sa mobilnom kamerom
Mobilna aplikacija za evidenciju i čekiranje E-karata putem QR code-a. Power Apps i Power Automate integracija.

Rad sa Azure Cognitive servisima
Model mobilne aplikacije za prijem i obradu računa.

Ticketing aplikacija - integracija sa Sharepoint-om

Zaključak - Budući razvoj Power Platforme