Skup predstavnika bankarskog sektora i sektora osiguranja - Events comtradesi
logo
ct-poziva

Skup predstavnika bankarskog sektora i sektora osiguranja

Četvrtak, 9. septembar od 9,30h.
Comtrade Club | Savski nasip 7 | Novi Beograd

Agenda:

9:30-10:00 Okupljanje

10:00-10:10 Uvodno obraćanje – cilj skupa, agenda

10:10-10:55 Online identifikacija, onboarding, Loan Origination – primer na implementaciji u AIK banci

10:55 -11:15 Digitalizacija i unapređenje poslovanja u oblasti rizika – Raiffeisen Banka Beograd

11:15 – 11:30 Interna transformacija i digitalizacija procesa na primeru Smart Office projekta u Sberbank BH

11:30 – 12:00 Kafe pauza

12:00 – 12:30 Collection management rešenje – Loxon – partnerska prezentacija

12:30 – 13:00 Comtrade Client Dossier

13:00 Ručak

Očekujemo vas!