Verto radionica - Events comtradesi
pks

Sistem za sigurnu isporuku elektronskih dokumenata i potvrdu dospeća

ONLINE radionica
Platforma: Microsoft Teams
Datum: utorak, 28. april
Vreme početka: 11h

Funkcionisanje
platforme i oblasti
primene

Agenda

Uvod i kratak pregled Verto platforme
Goran Slijepčević
, Executive Sales Director - Fin and ENT (ESD F&E SI), System Integration

Prezentacija i demo rešenja
Tijana Drčelić, Business Consultant, System Integration

Pitanja i odgovori
Vladimir Ljubibratić, Business Development and Strategy Initiative Manager, System Integration
Ivica Muruzović, Enterprise Architect - Team Lead, System Integration